Årsmöte

VARMT VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE
DATUM: 4 MARS
TID: 18:00

Den 4 mars är det dags för Älmhults Konstförenings årsmöte.

Vi ses på Art Center bredvid tågstationen och börjar med en boklansering; Inga Leo berättar om sin nya bok “Granskogsbarn”. 

Några exemplar av boken kommer att finnas till försäljning.  

Innan årsmötet bjuder vi på en matig fika med kaffe, te och läsk. 

Sen håller vi ett kort årsmöte.

Efter årsmötet lottar vi ut hela 17 verk bland våra medlemmar. 

 

Hålltider för vår kväll tillsammans:

18:00 Inga Leo – boklansering och samtal 

18:30 Fika och mingel

19:00 Älmhults Konstförenings årsmöte

19:30 Älmhults Konstförenings lotteri

Inför årsmötet tar vi gärna emot förslag på nya styrelsemedlemmar och vernissagevärdar. Har du lust att engagera dig och bli mer aktiv som medlem så kontakta oss så berättar vi gärna mer. Anmälan till årsmötet, motioner och förslag på styrelsemedlemmar skickas senast den 25:e februari via e-post till: almhults.konstforening@gmail.com

Hoppas vi ses!

Styrelsen i Älmhults Konstförening: Richard Van Dijkman, Manuela Moberg, Maria Malmros, Lotta Hahn, Carmen Stoicescu, Maria Polad Oghli, Mathilda Jamrozik & Amilia Tångne

Dagordning årsmöte den 4 mars 2024

 1. Årsmötets öppnande
 2. Årsmötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av mötesfunktionärer, ordförande, sekreterare, rösträknare, justerare.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse 2023
 7. Revisionsberättelse 2023
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av årsavgift 2024
 10. Verksamhetsplan 2024
 11. Omval av kassör
 12. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
 13. Omval av revisor
 14. Val av valberedning
 15. Motioner och ev. förslag från styrelsen och medlemmarna
 16. Mötet avslutas